Mëzez, Kashar Tiranë Albania

logo

Tel :

+355 44 504 755

07:30 - 19:00

E Henë - E Premte

logo

Tel :

+355 44 504 755

Email :

info@shkollaylber.edu.al

07:30 - 19:00

E Henë - E Premte

Dikur në Bordo

Është një projekt ndërlëndor në të cilin mësojmë, punojmë, jetojmë, bashkëpunojmë dhe argëtohemi.

Aktivitetet e fundit