Mëzez, Kashar Tiranë Albania

logo

Tel :

+355 44 504 755

07:30 - 19:00

E Henë - E Premte

logo

Tel :

+355 44 504 755

Email :

info@shkollaylber.edu.al

07:30 - 19:00

E Henë - E Premte

Programe

Kopshti

Kopshti i fëmijëve sot është më akademik dhe më sfidues sesa programet e së kaluarës. Ndërkohë që mbështetet ende në një atmosferë loje, është një lloj mësimi aktiv që u mëson fëmijëve të mendojnë, zgjidhin problemet, ndajnë idetë dhe mësojnë aftësitë për zhvillimin e gjuhës. Si mësues të parë të fëmijës suaj,  ndihmojmë në përgatitjen e tyre për të vazhduar shkollën.

Shkolla

Shkolla me programin e saj të përsosmërisë akademike ku nxënësit janë të inspiruar të përdorin aftësitë e tyre të studimit në një nivel më të lartë. Vlerësimi personale është një aspekt kyç i procesit të mësimit në shkollën  dhe studentët pritet të marrin përgjegjësi më të madhe për të mësuarit e tyre përmes projekteve të pavarura kërkimore. Qëllimi i Shkollës është promovimi, lehtësimi, inkurajimi dhe shpërblimi i të menduarit të pavarur dhe prodhimi i studentëve që plotësojnë me padurim sfidat akademike të vendosura para tyre, duke inkurajuar gjithashtu aftësinë e tyre për të punuar së bashku me kolegët në një nivel akademik.